Beheer en onderhoud

Het begrip beheer en onderhoud omvat het geheel van het in stand houden van de installaties in gebouwen. Feniks benadert het beheer en onderhoud op een praktische manier. Niet alles wat in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) staat zal volgens ons uitgevoerd hoeven te worden. Door onze grote ervaring hebben wij gemerkt dat oudere methodes niet altijd noodzakelijk zijn voor een correct beheer en onderhoud van de installaties in gebouwen. Door de installaties te onderzoeken komen wij er snel achter wat de juiste manier is om de kwaliteit van installaties te behouden.

Persoonlijk

Feniks hecht waarde aan een persoonlijke aanpak tijdens samenwerkingen. Met onze samenwerkingspartners of cliënten wordt gecommuniceerd via één contactpersoon als eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van het specialisme dat noodzakelijk wordt geacht, worden er zowel intern als extern specialisten bij het project betrokken. Ook hier blijft het contactpersoon direct betrokken en wordt met onze cliënten helder gecommuniceerd. Tijdens het hele proces vindt er interne terugkoppeling plaats, zodat meerdere medewerkers kennis hebben van onze projecten. Indien noodzakelijk kan worden teruggevallen op deze medewerkers.

Doeltreffend

Feniks levert doeltreffende adviezen. Geen langdradige verhalen, maar direct to-the-point. Onze cliënten krijgen aangemeten advies in bondige en begrijpelijke rapportages en door middel van heldere overzichten.
Onze medewerkers kunnen vroegtijdig in het ontwerpproces de juiste informatie voor onze overige ontwerppartners reproduceren. Daarnaast geven wij de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht in toekomstige exploitatiekosten van het nieuwe gebouw. Op basis van deze informatie kunnen verdere investeringsbesluiten genomen worden.

Transparant

Duidelijkheid en openheid zijn de basiselementen waarop wij een vertrouwensband creëren met onze opdrachtgevers. Wij hechten belang aan een heldere en open communicatie met onze opdrachtgevers en overige partners. Ook het maken van duidelijke afspraken werkt hier aan mee. Hierdoor weten alle partijen waar zij aan toe zijn en wat zij van ons kunnen verwachten. Onze manier van werken levert een traject op dat gekenmerkt wordt door vlotheid, openheid en tevreden opdrachtgevers.

Transparantie en het nakomen van afspraken heeft Feniks het succes gebracht waar alle partijen positief op terugkijken.

Succesvolle samenwerking begint met vertrouwen, samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor een succesvol project.

Vertrouwd door:

 
 

Neem contact met ons op