Troubleshooting

Als opdrachtgever heeft u het vast al eens meegemaakt: problemen met een pas opgeleverde installatie. Er is niets zo vervelend als een adviseur van het oorspronkelijke ontwerp en een installateur, die om het probleem blijven ronddraaien waardoor er geen adequate oplossing voor uw probleem wordt geformuleerd.
Feniks wordt hier ook voor ingeschakeld en weet vaak als zelfstandig adviesbureau direct de oorzaak van een probleem te vinden. Vervolgens geven wij een integraal en onafhankelijk advies met de juiste praktische oplossingen.
Ook analyseren wij geregeld problemen binnen al bestaande installaties en leveren vervolgens heldere en bondige rapportages aan onze opdrachtgevers.

Persoonlijk

Feniks hecht waarde aan een persoonlijke aanpak tijdens samenwerkingen. Met onze samenwerkingspartners of cliënten wordt gecommuniceerd via één contactpersoon als eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van het specialisme dat noodzakelijk wordt geacht, worden er zowel intern als extern specialisten bij het project betrokken. Ook hier blijft het contactpersoon direct betrokken en wordt met onze cliënten helder gecommuniceerd. Tijdens het hele proces vindt er interne terugkoppeling plaats, zodat meerdere medewerkers kennis hebben van onze projecten. Indien noodzakelijk kan worden teruggevallen op deze medewerkers.

Doeltreffend

Feniks levert doeltreffende adviezen. Geen langdradige verhalen, maar direct to-the-point. Onze cliënten krijgen aangemeten advies in bondige en begrijpelijke rapportages en door middel van heldere overzichten.
Onze medewerkers kunnen vroegtijdig in het ontwerpproces de juiste informatie voor onze overige ontwerppartners reproduceren. Daarnaast geven wij de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht in toekomstige exploitatiekosten van het nieuwe gebouw. Op basis van deze informatie kunnen verdere investeringsbesluiten genomen worden.

Transparant

Duidelijkheid en openheid zijn de basiselementen waarop wij een vertrouwensband creëren met onze opdrachtgevers. Wij hechten belang aan een heldere en open communicatie met onze opdrachtgevers en overige partners. Ook het maken van duidelijke afspraken werkt hier aan mee. Hierdoor weten alle partijen waar zij aan toe zijn en wat zij van ons kunnen verwachten. Onze manier van werken levert een traject op dat gekenmerkt wordt door vlotheid, openheid en tevreden opdrachtgevers.

Transparantie en het nakomen van afspraken heeft Feniks het succes gebracht waar alle partijen positief op terugkijken.

Succesvolle samenwerking begint met vertrouwen, samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor een succesvol project.

Vertrouwd door:

 
 

Neem contact met ons op