Over ons
Feniks installatie adviseurs

Over ons
Feniks installatie adviseurs

Feniks Installatie-adviseurs

Door de vele jaren ervaring van onze medewerkers beschikken wij over het vermogen om onze adviezen breder te trekken en zo een waardevolle partner te zijn in het gehele ontwerp- en realisatietraject. Daar waar wij ook een toegevoegde waarde hebben buiten ons primaire vakgebied, zullen wij het niet laten hierover te adviseren en de overige partijen hierin te ondersteunen. Binnen ons bedrijf en bij onze samenwerkingen staat vertrouwen, respect en samenwerking centraal.

Wij realiseren ons dat het werk dat wij nu doen moet leiden tot een huisvesting voor de komende 40 jaar. Daarom is het belangrijk om in te spelen op toekomstige veranderingen.

Hierbij komt ook het aspect DUURZAAMHEID aan bod. In voorgaande jaren werd hier nog bijzonder over gedaan, maar inmiddels zit dit al in ons bloed. Wij benaderen al onze projecten vanuit een duurzaam oogpunt.

Bij Feniks Installatie Adviseurs geloven we dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans. Het is een kans om positieve verandering teweeg te brengen, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de samenleving als geheel. We zijn er trots op dat we bijdragen aan een duurzamere toekomst en nodigen u uit om samen met ons deze reis naar een groenere en duurzamere wereld te maken.

Kantoor Feniks

Succesvolle samenwerking begint met vertrouwen,
samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor een succesvol project.

Persoonlijk

Feniks hecht waarde aan een persoonlijke aanpak tijdens samenwerkingen.

Met onze samenwerkingspartners of cliënten wordt gecommuniceerd via één contactpersoon als eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van het specialisme dat noodzakelijk wordt geacht, worden er zowel intern als extern specialisten bij het project betrokken. Ook hier blijft het contactpersoon direct betrokken en wordt met onze cliënten helder gecommuniceerd. Tijdens het hele proces vindt er interne terugkoppeling plaats, zodat meerdere medewerkers kennis hebben van onze projecten. Indien noodzakelijk kan worden teruggevallen op deze medewerkers.

Doeltreffend

Feniks levert doeltreffende adviezen.

Geen langdradige verhalen, maar direct to-the-point. Onze cliënten krijgen aangemeten advies in bondige en begrijpelijke rapportages en door middel van heldere overzichten.
Onze medewerkers kunnen vroegtijdig in het ontwerpproces de juiste informatie voor onze overige ontwerppartners reproduceren. Daarnaast geven wij de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht in toekomstige exploitatiekosten van het nieuwe gebouw. Op basis van deze informatie kunnen verdere investeringsbesluiten genomen worden.

Transparant

Duidelijkheid en openheid zijn de basiselementen waarop wij een vertrouwensband creëren met onze opdrachtgevers.

Wij hechten belang aan een heldere en open communicatie met onze opdrachtgevers en overige partners. Ook het maken van duidelijke afspraken werkt hier aan mee. Hierdoor weten alle partijen waar zij aan toe zijn en wat zij van ons kunnen verwachten. Onze manier van werken levert een traject op dat gekenmerkt wordt door vlotheid, openheid en tevreden opdrachtgevers. Transparantie en het nakomen van afspraken heeft Feniks het succes gebracht waar alle partijen positief op terugkijken.