In augustus is de eerste fase van de grootschalige renovatie van de stadsschouwburg opgeleverd. Het resultaat mag er zijn.

In de Blauwe Zaal is het zgn. Baopt-systeem (Climotion) toegepast. De eerste voorstellingen zijn inmiddels geweest en de verwachtingen van het Baopt-systeem zijn hoog.

De nieuw aangebrachte installaties zullen leiden tot een aanzienlijke verlaging van het energiegebruik. Na fase 2 kan de balans op gemaakt worden. Volgens planning is fase 2 eind 2016 gereed.

We wensen de Stadsschouwburg veel succes met de verbeterde huisvesting.