Er is gestart met de boring voor de WKO-installatie als onderdeel van het totale energiezuinige installatie concept.