Brede School Kerckebosch

Brede School Kerckebosch

Brede School Kerckebosch

PROJECT
Brede School Kerckebosch te Zeist

Opdrachtgever
Gemeente Zeist

Architect
Van Hoogevest Architecten

Constructeur
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

BVO’s
2.200 m2

Status
opgeleverd

Toelichting
In de nieuwbouw Brede School Kerckebosch zijn 2 basisscholen, een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang gehuisvest. De nieuwbouw is ontworpen op basis van “frisse Scholen” klasse B.

Het ontwerp is zondermeer revolutionair te noemen. Alle geluidproducerende apparaten zijn buiten het gebouw geplaatst waardoor het installatiegeluid in het school gebouw tot een minimum is gereduceerd. Voor de verwarming (en koeling) wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp met een extreem hoge COP-waarde. Voor de ventilatie is voorzien in gebalanceerde ventilatie middels een luchtbehandelingskast die buiten het gebouw samen met de warmtepomp half ondergronds opgesteld staan.

De benodigde ventilatiekanalen worden in de kruipruimte aangebracht. Hierdoor ontstaat er een maximale ruimtelijke vrijheid in het gebouw. Alle onderwijsvertrekken zijn voorzien van CO2-regeling. Alle verlichting is uitgevoerd in LED met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. Door alle bouwkundige en installatietechnische maatregelen wordt er een zeer energiezuinig gebouw gerealiseerd.

Foto’s

Categories

  • Onderwijshuisvesting