IKC de Regenboog te Gorinchem

Projectnaam
IKC de Regenboog te Gorinchem

Opdrachtgever
LOGOS, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Architect
Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau

Constructeur

Bouwfysica en Akoestiek

Brandveiligheid

BVO’s
820m2

Status
Definitief ontwerp

Toelichting
Stichting LOGOS laat een nieuwe school realiseren in Gorinchem. De nieuwbouw zal voldoen aan de BENG-eisen en aan de eisen uit het PvE Frisse scholen klasse B. Dit wordt gerealiseerd door het toepassen van warmtepompen, CO2-regeling, hoog rendement warmteterugwinning, LED-verlichting, PV-panelen en een optimalisatie van de gebouwschil.

Foto’s

Categories

  • Onderwijshuisvesting