Toezicht houden

Kantoor Feniks
Kantoor Feniks

Toezicht houden

Naast directievoering verzorgen wij toezicht op de bouwplaats gedurende het gehele bouwproces.
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de installaties. Een juiste montage hiervan is dan ook cruciaal voor een juiste werking. Gedegen toezicht is onontbeerlijk op de bouwplaats. Wij worden door opdrachtgevers steeds vaker ingeschakeld om toezicht te houden op de door ons geadviseerde installaties.