BENG, opdracht van de gemeente Utrecht voor het ontwerp van de bibliotheek in Centrumplan Leidsche Rijn. Vanaf eind 2018 dienen alle overheidsgebouwen te voldoen aan BENG. Vooruitlopend hierop is deze eis al gesteld aan de nieuwbouw van de bibliotheek.

Voor meer informatie inzake BENG neem gerust contact op met ons.